Projecten


Seamangum

Saemangeum, Zuid-Korea

Zeeland

Dijkversterkingen, steenzettingen

Maasvlakte2_3

Maasvlakte II

Vispassage Hagestein

Vispassages Nederrijn en Lek


Nationale en internationale projecten

Kees Dorst heeft gewerkt aan vele nationale en internationale projecten. Hieronder een uitsnede.

Projecten Nationaal:

 • Stormvloedkeringen Ramspol en Kampen
  Begeleiding fysisch modelonderzoek, ontwikkeling innovatieve balgkering op de kade.
 • Dijken achter stormvloedkering Afgedamde Maas Dijkontwerp.
 • Natuurvriendelijke oevers Oeverontwerp.
 • Vrij erodeerbare oevers Maas Oeverontwerp.
 • Oeverbescherming bij aanlegplaatsen
  Ontwerp van oever- en bodembeschermingen o.a. bij aanlegplaatsen.
 • Overnachtingshaven Lobith
  Technisch advies, opstellen contractdocumenten.
 • Diverse dijkversterkingsprojecten
  Technisch advies, opstellen contractdocumenten, uitvoeringstoetsen, kwaliteitsbeoordelingen.
 • Steenzettingen rond de Maaslandtkering
  Ontwerp steenzettingen.
 • Ontwikkeling waterbouw rekenprogramma's
 • Ontwikkeling CRESS (Coastal and River Engineering Support System) en DIPRO+
 • Steenzettingen Zeeland bij PBZ
  Opstellen ontwerphandleiding, Ontwerp Steenzettingen
 • Dijkversterking Noordoostpolder
  Ontwerp en advisering steenzettingen
 • HWBP2, Toetsing dijkversterkingen
  Advisering innovaties, ontwerp reviews
 • Vispassages Nederrijn en Lek
  Projectleider en uitvoeringsbegeleiding UAV-GC
 • Vispassages Maas
  Ontwerp en advisering
 • Vismigratie Afsluitdijk
  Advisering techniek en contractering
 • Zomerbedverdiepingen Maas
  Technisch advies, contractmanagement en Uitvoeringsbegeleding UAV-GC
 • Verruimen Julianakanaal
  Advies techniek en contractering, Technisch manager
 • Verruimen Eemsgeul
  Technisch advies, Contractmanager
 • Pilot kribverlaging Waal
  Projectleider, Contractmanager en Uitvoeringsbegeleiding UAV
 • Baggertechnieken Waal
  Advies monitoring
 • Havendammen IJmuiden
  Begeleiding fysisch modelonderzoek
 • Toetsgroep Rijk Maasvlakte 2
  Review ontwerp en modelonderzoek zeewering

Projecten Internationaal:

 • Survey project Corintho, Nicaragua (1997)
  Uitpeilen breakwater met DGPS RTK.
 • Coastal protection project Chennai - Ennore, India (1999)
  Technisch advies kustverdediging, kennisoverdracht.
 • Integrated Coastal Zone Management project, Tamil Nadu and Kerala, India (2001)
  Technisch advies ICZM, opzetten samenwerkingsprogramma.
 • Closure of the Gulf of Khambat, India (2000)
  Ontwerp afsluiting (feasibility study) en bepalen hydraulische randvoorwaarden.
 • Closure of Saemangeum, South-Korea (2000-2010)
  Technisch advies, opzetten samenwerkingsprogramma op kennisoverdracht.
 • Restoration of fish migration at Pengshue and Three Gorges Dam, China (2007-2011)
  Technisch advies, opzetten samenwerkingsprogramma op kennisoverdracht.