Downloads

Downloads

De DNR-2011 is van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Dorst Waterbouw Consult en een aanbesteder resp. opdrachtgever waarop Dorst Waterbouw Consult de DNR-2011 van toepassing heeft verklaard, voor zover van de DNR-2011 niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De DNR-2011 kunt u hier downloaden:

DNR-2011 versie juli 2013