Over Dorst Waterbouw Consult

Kees Dorst waterbouw consultant

Ir. Kees Dorst, eigenaar van Dorst Waterbouw Consult, is specialistisch adviseur op het gebied van de natte waterbouwkunde voor Technisch Inhoudelijke problemen (waterbouwkundige constructies en waterkeringen), Ontwerp, Ontwerp- en contractreviews, Innovaties, Technisch Management, Contract Management en Uitvoeringsbegeleiding (UAV en UAV-GC). Doordat de technische inhoud hand in hand gaat met contractering en uitvoering heeft u met Dorst Waterbouw Consult integrale waterbouwkennis aan boord.


Kees Dorst is in 1995 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft op het vakgebied Algemene Waterbouwkunde. Tevens heeft hij toen een extra certificaat behaald in de Vloeistofmechanica.

Hierna is hij gaan werken bij de toenmalige Bouwdienst van Rijkswaterstaat (nu Grote Projecten en Onderhoud geheten) en is in chronologische volgorde werkzaam geweest bij de volgende afdelingen:
Waterbouw Ontwikkeling Technieken, Waterbouw Innovatie Steunpunt, Waterbouw Nat, Waterbouw en Milieu en Waterbouw en Ecotechniek. Als Sr. Adviseur / Specialist Waterbouw was hij ook mede-trekker van het RWS-brede kennisveld Hydraulic Engineering (doel: ontwikkelen, delen en borgen van kennis) en draaide mee in calamiteitenorganisatie. Hij was verbonden aan o.a. het HWBP2, nHWBP, Maaswerken, Projectbureau Zeeweringen, ENW en verschillende CUR commissies.

In zijn werk bij Rijkswaterstaat heeft hij in de beginjaren veel ontwerpwerkzaamheden uitgevoerd aan diverse waterbouwkundigde constructies. Verder heeft hij diverse fysische modelonderzoeken begeleid o.a. voor de stormvloedkering Ramspol, waterkering Kampen en Havendammen IJmuiden.

Door het werken in vele nationale en internationale projecten en door participatie in onderwijs en in een groot nationaal en internationaal netwerk, is diepgaande en integrale specialistische expertise verkregen op een groot aantal kennisgebieden. Tevens heeft hij bijgedragen aan het opstellen van diverse handleidingen en kaderstellingen.

Naast de technisch inhoudelijke kennisgebieden heeft hij zich ontwikkeld in verscheidene functies, variërend van ontwerper, projectleider, technisch manager en contract manager, Directie UAV en Gemachtigde Opdrachtgever (UAV-GC). Hij beschikt over een VOL-VCA diploma. Tenslotte heeft Kees Dorst verschillende innovaties geïmplementeerd en heeft over diverse onderwerpen publicaties uitgebracht.

In 2014 is Kees overgestapt naar adviesbureau Infram BV in de functie Specialist Waterbouw. Hij trad hier op als technisch manager, innovatie manager en adviseur voor waterbouwkundige projecten en waterveiligheidsvraagstukken.

Vanaf 1 juli 2018 is Kees volledig zelfstandig in de eigen onderneming Dorst Waterbouw Consult.

KENNISGEBIEDEN

Kees Dorst kan als specialist ingezet worden voor m.n. ontwerpwerk, ontwerpreviews, beoordeling uitvoeringsaspecten, veiligheidsbeoordeling, opstellen contract- en inkoopstrategie, opstellen contractdocumenten en voor uitvoeringsbegeleiding. Kennisgebieden zijn:

 • Waterkeringen (zee-, meer- en rivierdijken)
 • Mobiele / tijdelijke waterkeringen
 • Kust- en oeverwerken (bodem-, oever- en dijkbekledingen)
 • Dammen en golfbrekers
 • Kunstwerken (veiligheidsbeoordeling)
 • Afsluitingen
 • Vispassages
 • Baggerwerken
 • Integrated Coastal Zone Management
 • Fysisch modelonderzoek
 • Contract- en inkoopstrategie
 • Vraagspecificaties en overige contractdocumenten
 • EMVI criteria
 • Uitvoeringsbegeleiding (Directie UAV en Gemachtigde Opdrachtgever UAV-GC)

Onderwijs

U kunt Kees ook inhuren voor het geven van colleges, cursussen of presentaties. Kees Dorst is betrokken in het onderwijs als volgt:

 • PAO cursusleider: Waterbouw op PC en Internet (2000)
 • Technische Universiteit Delft (afstudeer begeleiding, gastdocent)
 • Technische Universiteit Twente (afstudeer begeleiding)
 • IHE-UNESCO (gastdocent 'Dikes, Revetments and Closures')
 • Hoge School Arnhem (projectonderwijs en gecommitteerde, motivatie presentatie keuzerichting waterbouw)
 • Technasium scholen (Opdrachtgever en begeleider van projecten)
 • Stichting Wateropleidingen: Waterveiligheid

Netwerk

Kees Dorst heeft een zeer ruim netwerk, zowel nationaal als internationaal. Zo waarborgt hij dat de actuele kennis kan worden toegepast en blijft hij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Voor complexe problemen, second opinions, reviews en kwaliteitsborging kan worden teruggevallen op een groot netwerk van (onafhankelijke) experts.

Nationaal

 • Rijkswaterstaat GPO, PPO, Regio, WVL
 • Rijkswaterstaat Maaswerken, Projectbureau Zeeweringen, SBW, HWBP, nHWBP
 • Waterschappen. Nauwe contacten met de Waterschappen zijn o.a. tot stand gekomen tijdens de werkzaamheden voor het HWBP en de regelmatige participatie in 'De Kring voor Zeewerende Ingenieurs'.
 • Kennisinstituten: TU's, IHE, HTS-en, DELTARES
 • Ingenieursbureaus
 • Aannemingsbedrijven
 • CUR, opstellen onderzoeksprogramma's, voorzitterschap en deelname in tal van onderzoekscommissies
 • ENW, lid van Klankbordgroep Steenzettingen

Internationaal

 • ASUG: Armour Stone Users Group (Europese gebruikersgroep van breuksteen)
 • ICCE: International Conference on Coastal Engineering
 • ICE: International Conference on Coastal Structures
 • COPEDEC: Coastal and Port Engineering in Developing Countries
 • De Kring van Zeewerende Ingenieurs
 • University of Massachusets: Fish Pass Conference
 • ISE: International Symposium on Ecohydraulics
 • PIANC CoCom, Best Practices for Shoreline Stabilization Methods (2007-2013)

Innovaties

Kees Dorst heeft de volgende innovaties ontwikkeld en geïnitieerd. Verder is hij initiator van of betrokken bij een aantal lopende innovaties op het gebied van waterkeringen:

 • Waterkering Kampen (inklapbare balgkering)
 • Waterslot bij dichte steenzet overlagingen
 • Herhalingsopdracht baggerwerkzaamheden
 • Duurzame dijkbekledingen (inkoopstrategie)
 • Anti-piping maatregelen (fysieke maatregelen en contractstrategie)
 • Toepassing van Geo Clay Liners bij dijkversterkingen (nog lopend)
 • Innovaties met steenzettingen
 • Mobiele en tijdelijke waterkeringen
 • Noodmaatregelen bij dreigende dijkdoorbraken
Kees Dorst inhuren


Functies

Werkzaamheden en functies waarvoor u Kees Dorst kunt inhuren:

 • Ontwerp
 • Ontwerp- en contractreview
 • Projectleiding / -management
 • Technisch management
 • Contract management
 • Innovatie management
 • Directie UAV
  Gemachtigde Opdrachtgever UAV-GC
 • (Gast)docent - cursussen - studentbegeleiding - presentaties