Dorst Waterbouw Consult wordt gedreven door grote passie voor het vak, mateloze inzet, een no-nonsens werkwijze en innovatieve oplossingen.

Kees Dorst waterbouw consultant

foto Kees Dorst

Ir. Kees Dorst, eigenaar van Dorst Waterbouw Consult, is specialistisch adviseur op het gebied van de natte waterbouwkunde voor Technisch Inhoudelijke problemen (waterbouwkundige constructies en waterkeringen), Ontwerp, Ontwerp- en contractreviews, Innovaties, Technisch Management, Contract Management en Uitvoeringsbegeleiding (Directie UAV en Gemachtigde Opdrachtgever UAV-GC). Doordat de technische inhoud hand in hand gaat met contracterings- en uitvoeringskennis heeft u met Dorst Waterbouw Consult integrale waterbouwkennis aan boord.

lees meer over Kees Dorst

Functies en inhuur

Kees Dorst kan ingehuurd worden voor de volgende werkzaamheden / functies:

  • Ontwerp
  • Ontwerp- en contractreview
  • Projectleiding / -management
  • Technisch management
  • Contract management
  • Innovatie management
  • Directie UAV
    Gemachtigde Opdrachtgever UAV-GC
  • (Gast)docent - cursussen - studentbegeleiding - presentaties
Kennisgebieden

Waterkeringen
(zee-, meer- en rivierdijken)
Zeedijk Zeeland
Kust- en oeverwerken (bodem / oever / dijk)
oeverbekleding
Dammen en golfbrekers

IJmuiden
Kunstwerken (veiligheidsbeoordeling)
Stuw Hagestein
Afsluitingen
Seamangum
Vispassages
Vispassages
Baggerwerken
Baggeren Maas
Fysisch modelonderzoek
vismigratie
Integrated Coastal Zone Management
Chennai
Contract- en inkoopstrategie

kees China
Vraagspecificaties en overige contractdocumenten
Visp Hagestein_2
Uitvoeringsbegeleiding
(UAV en UAV-GC)
Breakwater UK_2